ForumFórum
Fils sans nouvelle réponse

Look at the Snökarta/map over depth of snow before you send requests!

Auteur Message
le Mar 12 2011 09:05
Utilisateur supprimé First text in Swedish and then in English.

Jag får alldeles för många konstiga förfrågningar från wwoofers som vill komma och hjälpa till med odlingar etcetera. Man vill komma från början av april som exempel. Då har vi mellan en halv meter till 75 centimeter snö. Hela april eller större delen av april är marken snötäckt. I början av juni kan man normalt sett tidigast börja plantera ut frön eller förkultiverade växter.

De verkar inte läsa texten på min profil speciellt noga. Jag föreslår därför att ni lägger in en snödjupskarta med uppmaning att människor kan titta på snödjupskartan innan de skickar iväg förfrågningar. Både förra årets snödjupskarta och den som är på gång under året.

Här är länken till förra året.
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/sno/snodjup-2.1076

och till pågående år
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/sno/snodjup-2.722

The above text I made a google translation of. Sorry I am a bit lazy to write.

I get way too many strange requests from
wwoofers who want to come and help with the crops
and so on. It would be from early April to
example. Then we have between half a meter to 75
inches of snow. All of April or the greater part of April is
ground covered with snow. In early June, one can normally
earliest start planting the seeds or pre-cultivated
plants.

They do not seem to read the text on my profile especially careful.
I therefore suggest that you put up a snow depth map with
call people to look at the map before snow
they send requests. Both last year's
snow depth map and it's going on in the year.

Here's the link to last year.
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/sno/snodjup-
2.1076

and the current year
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/sno/snodjup-
2.722

The omnidirectional text, I made a google translation of. Sorry I am
a bit lazy to write.
le Mar 14 2011 15:58
Utilisateur supprimé Thanks for the links Anders, I have added this to the English version of the WWOOFer "whiteboard" that all wwoofers see when they login on their profile.
//Jandi